ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΝΩ LASER ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΡΑΣΩ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΑΝ ΦΟΡΑΩ ΓΥΑΛΙΑ?

MILITARY SCHOOL

Το να φοράει κανείς γυαλιά λόγω μίας διαθλαστικής ανωμαλίας αποτελεί κριτήριο απόρριψης σε Στρατιωτικές Σχολές.  Διαθλαστικές ανωμαλίες ή αμετρωπίες ονομάζουμε τα σφάλματα του οπτικού μας συστήματος που εμποδίζουν τις ακτίνες του φωτός να εστιάσουν στον αμφιβληστροειδή χιτώνα (στο πίσω μέρος του ματιού) και να έχουμε την τέλεια εικόνα.

 

Οι συνηθέστερες διαθλαστικές ανωμαλίες είναι η μυωπία, η υπερμετρωπία και ο αστιγματισμός.

 

Παλαιότερα ο μόνος τρόπος διόρθωσης ήταν τα γυαλιά  η οι φακοί επαφής. Σε κάποιες από αυτές τις σχολές η όραση πρέπει να είναι 10/10 χωρίς διόρθωση και σε άλλες ακόμα και εάν η όραση με διόρθωση είναι 10/10, αν ο υποψήφιος έχει βαθμούς πάνω από  το ανώτερο επιτρεπόμενο όριο είναι απορριπτέος.

 

Σήμερα με το Excimer Laser η επιφάνεια του κερατοειδούς σμιλεύεται κατάλληλα και ο ασθενής απαλλάσεται από την ανάγκη να φορά τα γυαλιά η φακούς επαφής. Το Excimer Laser χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια για την διόρθωση της μυωπίας, του αστιγματισμού και της υπερμετρωπίας.

 

Σήμερα με την σύγχρονη τεχνολογία τα αποτελέσματα είναι άριστα και έχουν κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου.Τα μηχανήματα τελευταίας γενιάς είναι ασφαλέστατα και δρουν με μεγάλη ακρίβεια.

 

 

 

Κάθε μία από τις Στρατιωτικές Σχολές έχει τα δικά της κριτήρια επιλογής όσον αφορά την οπτική οξύτητα και σε μερικές από αυτές γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με γυαλιά ή φακούς επαφής αρκεί η οπτική τους οξύτητα με γυαλιά να μην είναι χαμηλότερη από ένα προκαθορισμένο επίπεδο.

 

Με  εξαίρεση την Σχολή Ικάρων (Ιπτάμενοι) σε καμία από τις άλλες σχολές δεν απαγορεύεται διόρθωση με διαθλαστική επέμβαση.

 

Στον  πίνακα που ακολουθεί αναφέρονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις στην όραση για τους υποψηφίους των Στρατιωτικών Σχολών αν και ο υποψήφιος πρέπει να ανατρέξει στην επίσημη ενημέρωση της κάθε Σχολής ξεχωριστά.

 

1.Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) (Όπλων)

 

Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία μα μην υπερβαίνει τις 4,5 διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο)

 

 

 

2. Σχολή Ικάρων (ΣΙ) (τμήμα Μηχανικών)

 

Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία μα μην υπερβαίνει τις 4,5 διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο)

 

 

 

3. Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ)

 

Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία μα μην υπερβαίνει τις 4,5 διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο)

 

 

 

4. Αεροπορία (Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας)

 

Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία μα μην υπερβαίνει τις 4,5 διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο)

 

 

 

5. Αεροπορία (Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών)

 

Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία μα μην υπερβαίνει τις 4,5 διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο)

 

 

 

6. Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) (Σωμάτων)

 

Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις 6 σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο)

 

 

 

7. Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ)

 

Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις 6 σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο)

 

 

 

8. Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ)

 

Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις 6 σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο)

 

 

 

9. Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) (Μάχιμοι)

 

Οπτική οξύτητα 10/10 σε κάθε οφθαλμό χωρίς διόρθωση

 

 

 

10. Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) (Μηχανικοί)

 

Οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση 1/10 σε κάθε οφθαλμό, με διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό ,η μυωπία να μην υπερβαίνει τις 2,5 σφαιρικές διοπτρίες, η υπερμετρωπία τις 3 διοπτρίες και ο αστιγματισμός τις 2 διοπτρίες.Ολοι οι υποψήφιοι των Σχολών του Ναυτικού δεν πρέπει να έχουν υποστεί διαθλαστική επέμβαση με ακτινωτή κερατοτομή

 

 

 

11. Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ)

 

Οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση 1/10 σε κάθε οφθαλμό, με διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό ,η μυωπία να μην υπερβαίνει τις 2,5 σφαιρικές διοπτρίες, η υπερμετρωπία τις 3 διοπτρίες και ο αστιγματισμός τις 2 διοπτρίες.Ολοι οι υποψήφιοι των Σχολών του Ναυτικού δεν πρέπει να έχουν υποστεί διαθλαστική επέμβαση με ακτινωτή κερατοτομή

 

 

 

12. Σχολή Ικάρων (ΣΙ) (τμήμα Ιπτάμενων)

 

Οπτική οξύτητα για μακριά και κοντά όχι μικρότερη από 10/10 σε κάθε οφθαλμό χωρίς διόρθωση και δεν πρέπει να έχουν υποβληθεί σε οποιαδήποτε διαθλαστική επέμβαση

 

Δεν πρέπει να έχουν μυωπία μεγαλύτερη από 0.25 διοπτρίες, υπερμετρωπία μεγαλύτερη από 1.75 διοπτρίες και αστιγματισμό 0,75 διοπτρίες σε κάθε μεσημβρινό. Επίσης εσωφορία μέχρι 10 διοπτρίες, εξωφορία μέχρι 5 διοπτρίες υπερφορία μέχρι 1 διοπτρία και εγγύς σημείο σύγκλισης όχι μεγαλύτερο από 70 cm

 

 

 

13. Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας

 

Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις 4,5 σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο). Ο αστιγματισμός δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 5 διοπτρίες.