ΤΙ ΕΝΑΙ Ο ΚΕΡΑΤΟΚΩΝΟΣ?

23

 

Ο κερατόκωνος είναι μία αμφοτερόπλευρη και ασύμμετρη εκτασία του κερατοειδή που χαρακτηρίζεται από τοπική λέπτυνση η οποία οδηγεί σε κωνική προβολή  του κερατοειδή.

Ο κερατόκωνος  προκαλεί υψηλή μυωπία και ανώμαλο αστιγματισμό, με αποτέλεσμα την παραμόρφωση της όρασης.

Τα οπτικά συμπτώματα εξαρτώνται από το εξελικτικό στάδιο της πάθησης.

Ο κερατόκωνος γίνεται συνήθως εμφανής στην εφηβεία και  εξελίσσεται μέχρι και την τέταρτη δεκαετία, οπότε και σταθεροποιείται.

Η εξέλιξή του κερατοκώνου χαρακτηρίζεται από εμφάνιση μεταβαλλόμενης μυωπίας με αυξανόμενο αστιγματισμό και σημαντική μείωση της οπτικής οξύτητας, η οποία δεν διορθώνεται  με γυαλιά. Κάθε οφθαλμός προσβάλλεται ασύμμετρα.

Η διάγνωση του κερατοειδοκώνου γίνεται με ειδικά απεικονιστικά μηχανήματα (τοπογραφία κερατοειδούς).

Στον αρχόμενο κερατόκωνο, η διόρθωση του αστιγματισμού και της μυωπίας γίνεται συνήθως μόνο με γυαλιά.

Σε πιο προχωρημένα στάδια η όραση των ασθενών βελτιώνεται με την χρήση ειδικών σκληρών φακών επαφής.

Τα τελευταία χρόνια έχουν εμφανιστεί καινούργιες θεραπείες όπως η διασύνδεση κολλαγόνου με την χρήση ριβοφλαβίνης και υπεριώδους ακτινοβολίας (corneal collagen cross linking).

Στην περίπτωση που ο κερατόκωνος έχει εξελιχθεί πολύ, η μοναδική λύση είναι να γίνει μεταμόσχευση κερατοειδούς.

22